Prosjektering

PROFILTEKNIKK arbeider sammen med kompetente og pålitelige samarbeidspartnere og leverandører ved alle byggeprosjekter. For byggherren resulterer det i flere fordeler.

PROFILTEKNIKK forbereder alle fasene i prosjektene grundig. En årelang erfaring, en solid tekniks know-how og erfarne planleggere er garanti for at utarbeidelsen av et tilbud svarer til hvilke ønsker og krav byggherren stiller i forbindelse med materialevalg, fargevalg,design og funksjon, så vel som byggeomkostninger. Vi har ett høyt tegnings- og dokumentasjonsnivå for å sikre tekniske løsninger i alle faser av så vel forarbeidet som utarbeidelsen av selve prosjektet.

Det store nett av leverandører gjør det mulig å få det optimale utvalg av materialer til gunstige priser

Alle enkeltheter ved prosjektrealiseringen for så vel medarbeidere og materialer som i organisatorisk henseende, blir forberedt på grunnlag av den forarbeidete tidsplan.

Vår prosjektering er effektiv og presis. Alle prosjekttegninger blir fremstilt i et tidsmessig AUTO CAD program – derfor passer både kvaliteten, effektiviteten og prisen hos PROFILTEKNIKK.

Noen av våre samarbeidspartnere